top of page

ביה"ס סאדברי עמק האלה

בית הספר הדמוקרטי סאדברי עמק האלה הינו רב גילאי, קהילה משותפת לילדים מגיל 6 ועד 18 ומבוגרים, מישובי הסביבה. חברי קהילת בית הספר מחנכים את עצמם ואחראים לחייהם ולתוצאות מעשיהם בתוך מערכת ממשל של דמוקרטיה ישירה, ובסביבה של חופש מתוך כבוד הדדי.

הילדים שותפים מלאים להחלטות על חייהם בתחומי החיים, הלמידה והעשייה; חקיקה, משמעת, קבלת צוות ותלמידים, תקציב ותפעול בית הספר. בית הספר מבוסס על אמון בילדים שידעו לחפש את אושרם ואת משמעות חייהם, ויפלסו את דרכם בכוחות עצמם.

בית הספר מוכר ומתוקצב על ידי משרד החינוך. 

בארץ קימים כ-30 בתי ספר דמוקרטים. את צעדנו הראשונים ליוו באהבה הצוותים המנוסים מבית הספר סאדברי בירושלים ומבית הספר כנף ברמת הגולן.

Drawing__edited_edited.png

בית הספר "סאדברי ואלי" הראשון נוסד בארה"ב בשנת 1968. 

בארץ פועלים שלושה נוספים בתי ספר במודל "סאדברי ואלי":

בית הספר סאדברי ברמת הגולן ״כנף״ - נוסד בשנת 1994. 

בית הספר סאדברי ירושלים - נוסד בשנת 2002.

בית הספר סאדברי כפר סבא - נוסד בשנת 2019. 

בכל אחד מבתי ספר אלו לומדים בין 80 ל-120 תלמידים בגילאי 18-5.

בית הספר סאדברי עמק האלה פועל בימים ראשון עד חמישי בהתאם לחופשות משרד החינוך,

בין השעות 8:00-15:30.

בבית הספר עובדים כיום 7 אנשי צוות, 4 נמצאים בכל יום. 

bottom of page